O mně

Jsem psycholožka s výcvikem v Gestalt psychoterapii. Svoji práci mám moc ráda. Těší mne spolupracovat s klientem a podporovat ho na jeho dobrodružné a taky náročné cestě k většímu porozumění své situaci a aktivaci vlastních zdrojů. Nejsem v roli experta, který radí lidem, co by měli dělat, cítím se spíše jako spolucestující. Je ale pro mne důležité vycházet z dobré a praxí ověřené teorie. Mám psychologické a psychoterapeutické vzdělání a stále se dále vzdělávám. Praxi jsem získala v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku. Pracuji pod pravidelnou supervizí zkušených terapeutů. 

Moje cesta k psychologii šla velkou oklikou. Narodila jsem se v Brně v roce 1965. Původně jsem vystudovala technický obor a pracovala jsem ve stavebnictví, v projekční kanceláři. Touha po porozumění člověku a jeho prožívání byla u mne od dospívání, ale prosadila se až později. Celý život mám spojený s Brnem, miluji jeho kavárny, studentskou atmosféru a kulturu. S manželem máme dvě dospělé dcery. Jsem vděčná za přítomnost žen všeho věku ve svém životě. Vážím si přátelství, solidarity a blízkých kontaktů.

GESTALT TERAPIE

Gestalt psychoterapii jsem si zamilovala, přijde mi jednoduše velmi lidská. V základech je přesvědčení, že životní příběh každého člověka je jedinečný a zároveň nikdo nežije ve vzduchoprázdnu ale v síti vztahů. Nástrojem terapie je setkávání a rozhovor dvou rovnocenných bytostí – klienta a terapeuta. V bezpečném prostředí a láskyplném kontaktu dostává klient moji plnou pozornost a zájem. Cílem je najít lepší porozumění aktuální situaci klienta a tomu, jak se sebou a s druhými zachází. Zda si dokáže uvědomit své potřeby a co mu brání v jejich naplnění. Hledáme jeho zdroje a možnosti, jak je využít. Cílem je žít více vědomý a spokojený život.

.

Vzdělání

 • Jednooborové studiu psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ukončeno v lednu 2017 
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (Institut Dialog- Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii / 621 hodin). Výcvik akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP. Ukončeno certifikační zkouškou a získáním diplomu Gestalt konzultanta v roce 2022. 
 • Postgraduální výcvik v Gestalt terapii dětí a adolescentů (Institut pro výcvik v Gestalt terapii / 266 hodin). Výcvik akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zahájení říjen 2023, ukončení listopad 2025.

Pracovní zkušenosti

 • 2019-2023 Psycholog-manželský poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku 

 • Od 2023 Soukromá psychologická praxe v Brně

Kurzy, workshopy

 • Poruchy příjmu potravy – seminář (8h, Mgr. Kateřinou Ožanovou)

 • Základy KI pro pomáhající profesionál/ky (16 h, Mgr. Barbara Ernest a Mgr. Peter Porubský)  

 • Rodičovská přesvědčení a výchovný styl (8 h, Mansio v.o.s.)

 • Sandplaying – kurz s Mgr. Alenou Vávrovou (16 h, Semiramis z.ú.)

 • Rodičem navždy (16 h, Narativ)

 • Práce s traumatem u dětí s Maggie Kline (12 h, Somatic Experiencing)

 • Porozumění traumatu a disociaci skrze neurobiologii a vztahovou vazbu (15h, Mgr. Hana Vojtová)

 • Jak efektivně pracovat s nevěrou (16 h, Mgr. Pavel Rataj)

 • Archipelago (8h, Games 4 Therapy s.r.o.)

 • Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami (7h, Institut osobnostního rozvoje)

Členství v profesních organizacích

 • Česká asociace pro psychoterapii (www.czap.cz)

 • Česká společnost pro Gestalt terapii (www.csgt.cz)

 • Asociace manželských a rodinných poradců (www.amrp.cz)

Hlásím se k etickým kodexům těchto organizací